Marjolein Katsma

How can I help you?

The world-wide web is growing fast, and I’ve been growing with it almost from the start. After extensive experience in designing and developing applications in a variety of environments and languages, discovering the web was like a homecoming after a long journey.

Standards

I soon realized that the web can only work thanks to web standards and underlying Internet standards: because so many applications and systems have to work together across different platforms and across networks, conforming to internet and web standards is essential.

Developing with web standards

So that’s my main focus: web development conforming to standards - XHTML and CSS of course, but also accessibility (WAI). Developing a website that conforms to standards takes about as much time as it does without conforming to standards but then maintenance is a lot easier and faster and you have a much better chance that the site will actually work with the wide variety of browsers out there: fewer people will be leaving your site, never to return, because they can’t use it.

While developing for accessibility may take a little extra time, an accessible web site is usually easier to use for everyone - apart from the fact that you may be a legal requirement that your website is accessible. What is more, search engine robots are essentially “blind”; a website that is designed with accessibility in mind is automatically more search-engine friendly which can lead to a better position.

Fixing an existing web site with poor conformance to standards can be challenging. I actually like a challenge, though: I can help there, too.

While I’m certainly not afraid of getting my hands dirty doing actual development and programming, I’m also good at transferring my skills: I could help your web team get up to speed with developing with standards.

Technical skills

 • XHTML and CSS, with excellent knowledge of the current standards
 • Development for accessibility, compliant with W3C WAI standards
 • Many years experience in development with PHP and MySQL
 • Templating, particularly using Smarty
 • Some Perl (mainly Windows utilities and IRC bots; not for web development)
 • Some JavaScript (where I make sure not to rely on it for any functionality due to accessibility concerns)
 • Strong eye for user interface design and typography
 • Graphics production (using mainly Paint Shop Pro)
 • Native Dutch; excellent spoken and written English-language skills; also some German (spoken, reading) and French (mainly passive)

Résumé

Of course you can view my résumé online.
In addition it’s available for download as a self-contained document in a number of formats (though the online version tends to be more up-to-date):

Résumé downloads in various formats
XHTML Curriculum Vitae of Marjolein Katsma.html
PDF (A4) Curriculum Vitae of Marjolein Katsma.PDF
PDF (Letter) Curriculum Vitae of Marjolein Katsma.PDF

Contact

Contact data
Address
Marjolein Katsma
Geuzenstraat 35-3
1056 KA  AMSTERDAM
Netherlands
Telephone
+31-20-6835109
Email
iamback4now@ [at] yahoo.com

Wat kan ik voor u doen?

Het world wide web groeit snel, en bijna vanaf het begin ervan ben ik meegegroeid. Na uitgebreide ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties in een verscheidenheid aan omgevingen en talen, voelde de ontdekking van het web als thuiskomen na een lange reis.

Standaards

Ik kwam er al snel achter dat het web alleen kan werken dankzij web-standaards en de onderliggende Internet-standaards: omdat zoveel applicaties en systemen moeten samenwerken tussen verschillende platforms en netwerken, is het voldoen aan internet- en web-standaards essentieel.

Ontwikkelen met web standaards

Hierop richt ik dan ook vooral mijn aandacht: ontwikkeling van web sites die voldoen aan de standaards - XHTML en CSS natuurlijk, maar ook toegankelijkheid (WAI). Het ontwikkelen van een website die aan de standaards voldoet kost ongeveer evenveel tijd als het doet zonder met de standaards rekening te houden, maar daarna is onderhoud een stuk gemakkelijker en sneller en hebt u een grotere kans dat de site ook echt werkt met de grote variatie aan browsers die momenteel bestaan.

Hoewel ontwerpen voor toegankelijkheid wel enige extra tijd kan kosten, is een toegankelijke site over het algemeen voor iedereen gemakkelijker te gebruiken - nog afgezien van het feit dat er mogelijk een wettelijk verplichting bestaat dat uw website toegankelijk is. Bovendien, de robots van zoekmachines zijn in feite “blind”; een website die ontworpen is met het oog op toegankelijkheid is automatisch vriendelijker voor zoekmachines en kan zo een betere positie opleveren.

Het repareren van een website die slecht aan de standaards voldoet kan een uitdaging zijn. Maar ik hou wel van een uitdaging: ook daarbij kan ik behulpzaam zijn.

Hoewel ik bepaald niet bang ben m’n handen uit de mouwen te steken met zelf ontwikkelen en programmeren, ben ik ook goed in het overbrengen van mijn vaardigheden: ik zou uw web team kunnen helpen het ontwikkelen met web standaards onder de knie te krijgen.

Technische vaardigheden

 • XHTML en CSS, met uitstekende kennis van de huidige standaards
 • Ontwikkeling voor toegankelijkheid, voldoend aan de W3C WAI normen
 • Vele jaren ervaring met ontwikkeling in PHP en MySQL
 • Toepassing van templates, vooral met Smarty
 • Enige ervaring met Perl (vooral Windows hulpprogramma’s en IRC bots; niet voor websites)
 • Enig JavaScript (waarbij ik ervoor zorg dat functionaliteit hiervan nooit afhankelijk is i.v.m. negatieve effecten op toegankelijkheid)
 • Goed oog voor ontwerp van user interfaces en typografie
 • Ontwikkeling van grafische elementen (hoofdzakelijk met Paint Shop Pro)
 • Nederlands is moedertaal; uitstekende kennis van Engels in woord en geschrift; tevens enig Duits (gesproken, lezen) en Frans (hoofdzakelijk passief)

Résumé

Uiteraard is mijn résumé online te raadplegen.
Bovendien is het als op zichzelf staand document te downloaden in verschillende formaten (de online versie is echter meestal meer up-to-date):

Résumé downloads in diverse formaten
XHTML Curriculum Vitae van Marjolein Katsma.html
PDF (A4) Curriculum Vitae van Marjolein Katsma.PDF
PDF (Letter) Curriculum Vitae van Marjolein Katsma.PDF

Contact

Contact gegevens
Adres
Marjolein Katsma
Geuzenstraat 35-3
1056 KA  AMSTERDAM
Telefoon
+31-20-6835109
Email
iamback4now@ [at] yahoo.com